FORLØB

Ordet På Gaden udvikler pædagogiske forløb med fokus på at løse komplekse udfordringer i arbejdet med en ny urban ungdomskultur. Hvad enten der er tale om pædagogisk sparring, observations- eller mentorforløb, så får du altid en skræddersyet løsning til netop din institutions behov.

Ordet På Gaden tilbyder forskelligartede pædagogiske udviklingsforløb og har et stort netværk af mentorer, kontaktpersoner og psykologer, som alle har flere års erfaring og bliver valgt i forhold til den specifikke sags forudsætninger.

Eksempler på ydelser:

 • Observationsforløb
 • Mentor/kontaktperson
 • Konflikthåndtering
 • Pædagogisk sparring og kompetenceudvikling
 • Supervision
 • Strategiudvikling
 • Sparring mht. komplekse elev- og ungesager
 • Kortlægning af ungegrupperinger
 • Koordinering af temadage
 • Kriminalpræventive og forebyggende indsatser

En ungdomsklub oplever en stor gruppe unge drenge i alderen 14-17 år, som er yderst forstyrrende og forhindrer konstruktivt pædagogisk arbejde. En konsekvens af dette, er at klubben ikke kan opretholde vedvarende åbningstider og at flere af personalerne ikke er trygge ved at arbejde med gruppen, med flere tilfælde af langtidssygdom til følge.

- Observationsforløb

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret:

 • Observationsforløb med indbygget personale- og ledelsessparring
 • Kortlægning af grupperingen
 • Afvikling af personalemøder
 • Udviklet en samarbejds- og udviklingsplan  bygget på SMTTE modellen
 • LP Modellen blev brugt til kortlægning af ”opretholdende faktorer”
 • Præsenteret differencerne mellem relations-, aftalebaseret- og aktivitetsbaseret pædagogik.
 • Præsenteret konflikthåndteringstiltag

En kommune ønsker redegjort hvorvidt en dreng uden skoletilknytning efter 7. klasse og konkret kriminel adfærd, kan gøres uddannelsesparat med henblik på at få ham placeret på et ungdomsuddannelsestilbud, som et konkret alternativ til en sikret døgninstitution.

- Mentor/kontaktpersonsforløb

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret:

 • Mentor/Kontaktpersonsforløb 
 • Kortlægning af ressourcer og potentialer
 • Udviklet en Samarbejds- og udviklingsplan  bygget på SMTTE modellen
 • Etablering af rap-forløb som led i en aftalebaseret pædagogik
 • Etablering af undervisningsforløb i engelsk, dansk og matematik
 • Relationelt arbejde med henblik på fastholdelse og motivation
 • Forældresamarbejde

En forvaltning ønsker at områdets daginstitutioner får større indsigt i arbejdet med etniske minoritetsunge, samtidig med at der præsenteres konkrete handlemuligheder i den pædagogiske praksis, både i forhold til børn/unge og forældresamarbejdet.

- Temadag

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret:

 • Temadag med differentierede oplæg og workshops
 • Koordinering af oplægsholdere og indhold
 • Præsentation af konkrete pædagogiske metoder, arbejdsredskaber og perspektiver
 • Workshops med fokus på:
  • Tværfagligt samarbejde
  • Kulturforandring og forankring
  • Forældresamarbejdet