METODE

Metodefrihed er ikke ensbetydende med ”fri for metode” –  tværtimod forpligter metodefrihed til et indgående metodekendskab og stillingtagen til netop dette.

Det er derfor Ordet På Gaden altid arbejder med afsæt i specifikke metoder fra opgave til opgave, derudover præsenteres der modeller og arbejdsredskaber til at sikre en vedvarende forankring af nye perspektiver og kulturforandringer i hvert enkelt oplæg eller forløb.

 

En ungdomsklub oplever en stor gruppe unge drenge i alderen 14-17 år, som er yderst forstyrrende og forhindrer konstruktivt pædagogisk arbejde. En konsekvens af dette, er at klubben ikke kan opretholde vedvarende åbningstider og at flere af personalerne ikke er trygge ved at arbejde med gruppen, med flere tilfælde af langtidssygdom til følge.

- Observationsforløb

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret

 • Observationsforløb med indbygget personale- og ledelsessparring
 • Kortlægning af grupperingen
 • Afvikling af personalemøder
 • Udviklet en samarbejds- og udviklingsplan  bygget på SMTTE modellen
 • LP Modellen blev brugt til kortlægning af ”opretholdende faktorer”
 • Præsenteret differencerne mellem relations-, aftalebaseret- og aktivitetsbaseret pædagogik.
 • Præsenteret konflikthåndteringstiltag

En kommune ønsker redegjort hvorvidt en dreng uden skoletilknytning efter 7. klasse og konkret kriminel adfærd, kan gøres uddannelsesparat med henblik på at få ham placeret på et ungdomsuddannelsestilbud, som et konkret alternativ til en sikret døgninstitution.

- Mentor/kontaktpersonsforløb

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret

 • Mentor/Kontaktpersonsforløb 
 • Kortlægning af ressourcer og potentialer
 • Udviklet en Samarbejds- og udviklingsplan  bygget på SMTTE modellen
 • Etablering af rap-forløb som led i en aftalebaseret pædagogik
 • Etablering af undervisningsforløb i engelsk, dansk og matematik
 • Relationelt arbejde med henblik på fastholdelse og motivation
 • Forældresamarbejde

En forvaltning ønsker at områdets daginstitutioner får større indsigt i arbejdet med etniske minoritetsunge, samtidig med at der præsenteres konkrete handlemuligheder i den pædagogiske praksis, både i forhold til børn/unge og forældresamarbejdet.

- Temadag

Følgende tiltag og metoder blev taget i brug/præsenteret

 • Temadag med differentierede oplæg og workshops
 • Koordinering af oplægsholdere og indhold
 • Udvikling af særligt tilrettelagt oplæg
 • Præsentation af konkrete pædagogiske metoder og perspektiver
 • Udvikling af workshops med fokus på:
  • Tværfagligt samarbejde
  • Kulturforandring og forankring
  • Kriminalpræventive perspektiver