OPLÆG

Ordet På Gaden tilbyder en lang række oplæg, med afsæt i ungdomskulturelle strømninger og arbejdet med unge i udsatte positioner. Fælles for alle oplæg er, at de tager afsæt i et levet arbejdsliv, med fokus på praksisnære fortællinger som alle fagpersoner kan finde relevans i. 

Nedenfor følger et udvalg af oplæg som Ordet På Gaden tilbyder. Derudover kan der altid tilrettelægges skræddersyet oplæg til netop jeres behov.

SHABABS

– Potentialer og handlemuligheder i en ny urban ungdomskultur

Med afsæt i gadesprog som identitetsmarkør, fremlægges elementerne af ”en ny urban ungdomskultur”, som en dominerende ungdomskulturel strømning med rødder i særligt udsatte boligområder og socialt udsathed.

Med udgangspunkt i de dag til dag udfordringer, som praktikere møder i arbejdet med disse unge, inddrages konkrete handlemuligheder og tiltag med inklusionsperspektivet for øje.

Varighed: 60-120 min.

"GHETTO"

– Når sammensætningen ændres

Hvilke dynamikker opstår når skolens elever, institutionens unge eller borgerne i et nærområde ændrer sammensætning og pludselig betegnes som en “ghetto”?

I oplægget belyses de dilemmaer og udfordringer som man står overfor, når sammensætningen ændres og nye kulturer, normer og forforståelser danner rammerne for en ny identitet.

Varighed: 45-90 min.

M?DBORGER

– Fra medborger til modborger… og tilbage

Hvad er ”modborgerskab”, hvordan identificeres det og hvilke opmærksomheder skal vi have i praksis?

I oplægget belyses modborgerskab som en direkte konsekvens af praktikeres manglende evne til at inkludere ”den nye urbane ungdom”. Derudover belyses den identitetsdannelse som opstår, når modborgerskabet bliver ekstremt.

Varighed: 60-120 min.

COPY/PASTE

– Skræddersyet oplæg til jeres behov

Få et skræddersyet oplæg, der er målrettet præcis jeres udfordring eller interesseområde. Måske ønsker I at få belyst et specifikt emne eller at få præsenteret konkrete handlemuligheder og pædagogiske redskaber i forhold til en given udfordring – eller en blanding af disse.

SHABABS

– Potentialer og handlemuligheder i en ny urban ungdomskultur

Med afsæt i gadesprog som identitetsmarkør, fremlægges elementerne af ”en ny urban ungdomskultur”, som en dominerende ungdomskulturel strømning med rødder i særligt udsatte boligområder og socialt udsathed.

Med udgangspunkt i de dag til dag udfordringer, som praktikere møder i arbejdet med disse unge, inddrages konkrete handlemuligheder og tiltag med inklusionsperspektivet for øje.

Varighed: 60-120 min.

"GHETTO"

– Når sammensætningen ændres

Hvilke dynamikker opstår når skolens elever, institutionens unge eller borgerne i et nærområde ændrer sammensætning og pludselig betegnes som en “ghetto”?

I oplægget belyses de dilemmaer og udfordringer som man står overfor, når sammensætningen ændres og nye kulturer, normer og forforståelser danner rammerne for en ny identitet.

Varighed: 45-90 min.

M?DBORGER

– Fra medborger til modborger… og tilbage

Hvad er ”modborgerskab”, hvordan identificeres det og hvilke opmærksomheder skal vi have i praksis?

I oplægget belyses modborgerskab som en direkte konsekvens af praktikeres manglende evne til at inkludere ”den nye urbane ungdom”. Derudover belyses den identitetsdannelse som opstår, når modborgerskabet bliver ekstremt.

Varighed: 60-120 min.

COPY/PASTE

– Skræddersyet oplæg til jeres behov

Få et skræddersyet oplæg, der er målrettet præcis jeres udfordring eller interesseområde. Måske ønsker I at få belyst et specifikt emne eller at få præsenteret konkrete handlemuligheder og pædagogiske redskaber i forhold til en given udfordring – eller en blanding af disse.